Werkwijze

Als eerste vindt de intake plaats. In dat gesprek staan we stil bij je klachten en/of hulpvraag, de omstandigheden waarin je je bevindt, en de wijze waarop je hiermee omgaat. Ook staan we stil bij je wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Hierna volgt de diagnose- en indicatiestelling waarna we gezamenlijk tot een keuze kunnen komen voor de verdere behandeling. Dit zal afhangen van je klachten maar ook van je persoonlijke stijl of voorkeur. Belangrijk is natuurlijk dat jij je er prettig bij voelt en dat je klachten of zorgen afnemen. Indien gewenst of nodig kan je partner betrokken worden bij de behandeling. Tijdens de behandeling zullen we evalueren of de behandeling voldoende bij je aansluit en effectief is. Uiteraard evalueren we ook aan het eind van de behandeling in hoeverre de behandeling effectief was, wat er eventueel anders had gekund, en welke wensen of adviezen er zijn m.b.t. een eventueel vervolg. Zo nodig kunnen we kiezen voor doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Uiteraard werk ik binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving zoals BIG, WGBO, Wbp, Wkkgz, Wmg, Zvw en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Behandelvormen

In werk zoveel mogelijk evidence based en maak gebruik van technieken uit diverse richtingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan technieken uit de (cognitieve) gedragstherapie, ACT en Voluit Leven, systeemtherapie en psychodynamische benadering. Waar mogelijk maak ik gebruik van EMDR.