Werkwijze

Als eerste vindt de intake plaats. In dat gesprek staan we stil bij je klachten en/of hulpvraag, de omstandigheden waarin je je bevindt, en de wijze waarop je hiermee omgaat. Ook staan we stil bij je wensen en verwachtingen ten aanzien van de behandeling. Hierna volgt de diagnose- en indicatiestelling waarna we gezamenlijk tot een keuze kunnen komen voor de verdere behandeling. Dit zal afhangen van je klachten maar ook van je persoonlijke stijl of voorkeur. Belangrijk is natuurlijk dat jij je er prettig bij voelt en dat je klachten of zorgen afnemen. Indien gewenst of nodig kan je partner, je kind en/of hele gezin betrokken worden bij de behandeling. Tijdens de behandeling zullen we evalueren of de behandeling voldoende bij je aansluit en effectief is. Zo nodig kunnen we kiezen voor doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Indien je geïnteresseerd bent, ligt het Kwaliteitsstatuut ter inzage op de praktijk.

Uiteraard werk ik binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving zoals BIG, WGBO, Wbp, Wkkgz, Wmg, Jeugdwet, Zvw en de beleidsregels van de Nederlandse Zorgautoriteit.

 

Behandelvormen

In maak gebruik van technieken uit diverse richtingen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan technieken uit de (cognitieve) gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamische benadering.

Ik maak zo veel mogelijk gebruik van evidence based behandelprotocollen zoals EMDR. Wanneer het om de opvoeding van je kind gaat, of om de relatie met je kind, kunnen we ook gebruik maken van video-analyse en/of video-interactie-begeleiding.

Waar mogelijk bied ik je ook e-health aan zodat je ook middels een zelfhulpprogramma, in je eigen tempo en op momenten dat je tijd hebt,  aan de slag kunt met je klachten en herstelproces. Tijdens de gesprekken komen we hier dan op terug.