Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT):

Bij CGT staat het verband tussen denken, interpreteren, voelen en doen centraal. Zo is de manier van denken van invloed op het gevoelsleven en op het doen en laten. En hoe iemand handelt kan bepalen hoe iemand zich voelt. Een voorbeeld is dat iemand die geneigd is het negatieve bij zichzelf te zien, zich eerder somber of angstig zal voelen. En iemand die de neiging heeft bepaalde zaken uit de weg te gaan, kan zich juist steeds angstiger of onzekerder gaan voelen. Dit klinkt logisch en simpel. Toch ben je je niet altijd bewust van bepaalde patronen in denken en handelen, bijvoorbeeld omdat je dit al je hele leven gewend bent te doen of omdat je dit van huis uit hebt meegekregen. Middels technieken uit de CGT proberen we negatieve denkpatronen te identificeren en te onderzoeken of deze denkpatronen wel kloppen. In navolging hierop kunnen we onderzoeken en uitproberen welke denkpatronen meer passend zijn. Op dezelfde wijze proberen we meer passende gedragspatronen te ontwikkelen. Zie voor meer informatie: www.vgct.nl