Psychodynamische benadering

Er zijn vele vormen van psychodynamische psychotherapie ontwikkeld. De gemene deler hierbij is dat er binnen de psychodynamische benadering wordt uitgegaan van een innerlijke wereld die ons denken, gevoelsleven en handelen bepaalt. Denk hierbij aan fantasieën, herinneringen, ervaringen, overtuigingen, verlangens, gevoelens. Hiervan zijn we ons niet altijd of slechts in beperkte mate bewust. Soms kunnen deze elementen ook met elkaar in conflict zijn. Zo kan een verlangen naar iets tegelijkertijd veel angst oproepen. Om de spanningen die dit oproept beheersbaar te houden, hebben we onbewust allerlei manieren ontwikkeld om hiermee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan projectie, iets bagatelliseren of ontkennen, rationaliseren. Binnen psychodynamische therapie wordt geprobeerd meer zicht te krijgen op deze innerlijke wereld en te begrijpen hoe dit ons gedrag beïnvloed. Zo begrijpen we ons eigen gedrag beter en kunnen we gerichtere keuzes maken in het leven.