Klachten?

Misschien bevalt de behandeling niet, of heb je een andere klacht. Geef aan waar je ontevreden over bent of wat je liever anders ziet, zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Ik hoor graag hoe ik mijn hulpverlening kan verbeteren. Indien je liever verder gaat met een andere psycholoog, kan de huisarts je doorverwijzen.

Ik ben aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van het LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten). Je kunt je klacht of geschil over mij of de behandeling daarom ook neerleggen bij de klachtencommissie van de LVVP . Zie www.lvvp.info/voor-clienten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/klachtenregeling-volwassenen/

Sinds 1-1-2017 maakt de LVVP gebruik van de drie professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company, waar cliënten van LVVP-leden een beroep op kunnen doen. Deze klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de klachtafhandeling. Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft.