Wachttijd

De wachttijd tussen het eerste aanmeldingscontact en de intake ligt momenteel op ongeveer 2 weken. De behandeling start in principe meteen in de eerste twee weken erna. Ik span me altijd in om de intake en behandeling binnen deze tijdsspanne te laten plaatsvinden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal ik binnen mijn professionele netwerk een collega-behandelaar proberen te vinden met dezelfde specialisatie die op kortere termijn kan behandelen. Je kunt ook altijd contact zoeken met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.