Wachttijd

Er is momenteel sprake van een wachttijd van 4 weken tussen de aanmelding en de intake.

De behandeling start in principe meteen in de eerste twee weken na de intake. Ik span me altijd in om de intake en behandeling binnen deze tijdsspanne te laten plaatsvinden. Indien dit door omstandigheden niet mogelijk is, zal ik binnen mijn professionele netwerk een collega-behandelaar proberen te vinden met dezelfde specialisatie die op kortere termijn kan behandelen. Je kunt ook altijd contact zoeken met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.