Tarieven & vergoeding

Sinds 2022 is er iets veranderd in de ggz. Het zorgprestatiemodel is ingevoerd. Concreet betekent dit het volgende:

Wanneer vergoeding van je zorgverzekeraar (‘verzekerd product’)?

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar, je hebt hiermee recht op vergoeding. Er moet echter wel aan een aantal eisen voldaan worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je een verwijzing van de huisarts hebben. Daarnaast moeten je klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals vastgesteld in DSM-V. We bekijken voorafgaand aan en tijdens de intake of je voor vergoeding in aanmerking komt. Indien gewenst, kun je hierover ook meer informatie krijgen bij de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

Hoeveel vergoeding?

Bij gecontracteerde zorg: Wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar, heb je recht op 100% vergoeding (minus het verplichte eigen risico van 385 euro of hoger indien je hiervoor gekozen hebt). De factuur gaat dan rechtstreeks naar je verzekeraar. Zie verderop voor het overzicht van contracten.

Bij ongecontracteerde zorg: Met sommige zorgverzekeraars heb ik geen contract. In dat geval gaat de factuur naar jou. Je kunt deze factuur naderhand wel zelf indienen bij je zorgverzekeraar, zodat je een bepaald percentage vergoed krijgt (meestal ligt dit tussen 60 – 80 % ).  Dit percentage verschilt per zorgverzekeraar. Dit laatste geldt overigens niet als je een restitutiepolis hebt, dan krijg je namelijk altijd ongeveer 100% vergoed ongeacht welke zorgaanbieder je kiest (‘vrije artsenkeuze’). Houdt bij vergoeding rekening met het verplichte eigen risico van 385 € (of hoger indien je hiervoor gekozen hebt).

Tarieven die bij ongecontracteerde zorg in rekening gebracht zullen worden:

NZa-tarieven gz-psycholoog 2023
Consulttype Duur vanaf aantal minuten Tarief
Diagnostiek* 60 173,40
Diagnostiek* 75 211,34
Diagnostiek* 90 259,01
Behandeling** 30 90,36
Behandeling** 45 128,40
Behandeling** 60 152,50
Behandeling** 75 187,76
Behandeling** 90 229,30

* De intake valt ook onder diagnostiek. De intake duurt in mijn praktijk meestal 75-90 minuten.

** Een behandelsessie duurt meestal 45-60 min. We spreken samen af hoeveel minuten we inplannen.

Verder goed om te weten:

De indirecte tijd die na een intake of behandelsessie benodigd is, zoals voor het uitwerken van de intake, een behandelplan of behandelsessie, is reeds verrekend in deze vastgestelde prijzen door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Ik ga uit van het principe ‘planning is realisatie’: soms duurt een intake of behandelsessie iets korter, soms iets langer. Op de factuur staat de met elkaar ingeplande hoeveelheid tijd.

Met welke zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten in 2023?

Menzis, hiertoe behoren:

 • Anderzorg
 • Menzis Zorgverzekeraar N.V.

Zilveren Kruis, hiertoe behoren:

 • De Friesland
 • Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • OZF Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • AGIS Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands Recht
 • Aevitae (Avéro Achmea)
 • Nedasco BV / Caresco BV (Avéro Achmea)
 • IAK Volmacht B.V. (Avéro Achmea)
 • Pro Life Zorgverzekeringen
 • AGIS Zorgverzekeringen NV
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.

CZ, hiertoe behoren:

 • Nationale-Nederlanden Zorg
 • OHRA Ziektekostenverzekering N.V.
 • OWM CZ Groep Zorgverzekeraar ua
 • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, Nationale-Nederlanden

VGZ, hiertoe behoren:

 • N.V. Univé Zorg
 • IZA Zorgverzekeraar NV
 • NV Zorgverzekeraar UMC
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.

DSW, hiertoe behoren:

 • inTwente Zorgverzekeraar
 • Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA)
 • SZVK
 • OWM DSW Zorgverzekeraar U.A.
 • Stad Holland Zorgverzekeraar OWM U.A.

OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA

ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Eno Zorgverzekeraar N.V.

 

ASR ziektekostenverzekeringen

DITZO zorgverzekering

Insure To Study

StudentsInsured

De Amersfoortse

 

Aan welke eisen moet de verwijsbrief van je huisarts voldoen?

Op de verwijsbrief moet in ieder geval het volgende staan:

 • Verwijzing voor Basis GGZ
 • Beschrijving van je klachten
 • Vermoeden op een DSM-IV-stoornis, en zo ja, welke
 • Datum (brief moet gedateerd zijn van voor de intake van de behandeling)
 • Persoonlijke AGB-code huisarts
 • Handtekening huisarts
 • Je NAW gegevens

Wanneer geen vergoeding van je zorgverzekeraar?

Niet alle psychische klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis. In dat geval kom je niet in aanmerking voor vergoeding. Ook zijn er bepaalde psychische stoornissen die helaas niet meer vergoed worden: aanpassingsstoornissen, rouwproblemen, relatieproblemen en arbeid- en werkproblemen. Deze zorg valt onder de noemer ‘OZP niet-basispakketzorg’. De kosten van behandeling komen in deze gevallen voor je eigen rekening. Een consult van  60 minuten kost 124,16 euro.

N.B. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringen die bovenstaande klachten nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Afspraak afzeggen:

Indien je je afspraak 24 uur van te voren afzegt, breng ik geen kosten in rekening (wanneer je een afspraak op maandag hebt, dien je dit uiterlijk vrijdag af te zeggen). Indien de afzegging binnen deze 24 uur valt, ben ik helaas genoodzaakt  50 € in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.