Wanneer vergoeding van je zorgverzekeraar (‘verzekerd product’)?

Psychologische zorg valt onder de basisverzekering van je zorgverzekeraar, je hebt hiermee recht op vergoeding. Er moet echter wel aan een aantal eisen voldaan worden. Om voor vergoeding in aanmerking te komen moet je een verwijzing van de huisarts hebben. Daarnaast moeten je klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis zoals vastgesteld in DSM-V. In dat geval hangt de duur van de vergoede behandeling af van de ernst en complexiteit van je klachten:

Duur behandeling Maximaal aantal minuten  NZA-tarief 2021
 Behandeling Kort (BK)  294  (2 tot 4 gesprekken)  € 522,13
 Behandeling Middel (BM)  495  (5 tot 7 gesprekken)  € 885,01
 Behandeling Intensief (BI)  750 (8 tot 11gesprekken)  € 1434,96
 Onvolledige Behandeling  120  (1 tot 2 gesprekken)  € 228,04

We bekijken voorafgaand aan en tijdens de intake of je voor vergoeding in aanmerking komt. Indien gewenst, kun je hierover ook meer informatie krijgen bij de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa).

Hoeveel vergoeding?

Wanneer ik een contract heb met je zorgverzekeraar, heb je recht op 100% vergoeding. De factuur gaat dan rechtstreeks naar je verzekeraar. Met sommige zorgverzekeraars heb ik echter geen contract. In dat geval kun je de factuur zelf indienen bij je verzekeraar en krijg je een bepaald percentage vergoed (meestal ligt dit tussen 60 – 80 % ).  Dit percentage verschilt per zorgverzekeraar. Dit laatste geldt overigens niet als je een restitutiepolis hebt, dan krijg je namelijk altijd ongeveer 100% vergoed ongeacht welke zorgaanbieder je kiest (‘vrije artsenkeuze’). Houdt bij vergoeding rekening met het verplichte eigen risico van 385 € (of hoger indien je hiervoor gekozen hebt).

Met welke zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten ?

VRZ Multizorg:  hiertoe behoren:

 • 7032 Eno Zorgverzekeraar N.V.
 • 7085 OWM Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid UA
 • 3343 ONVZ Ziektekostenverzekeraar

Menzis: hiertoe behoort:

 • Anderzorg

Zilveren Kruis: hiertoe behoren:

 • De Friesland
 • 3311 Zilveren Kruis Zorgverzekeringen N.V.
 • 3313 Interpolis Zorgverzekeringen NV
 • 3314 OZF Zorgverzekeringen N.V.
 • 3329 Avéro Achmea Zorgverzekeringen NV
 • 7125 AGIS Zorgverzekeringen, Groep Buitenlands Recht
 • 8958 Aevitae (Avéro Achmea)
 • 8960 Nedasco BV / Caresco BV (Avéro Achmea)
 • 8971 IAK Volmacht B.V. (Avéro Achmea)
 • 9086 Pro Life Zorgverzekeringen
 • 3337 AGIS Zorgverzekeringen NV
 • 3351 FBTO Zorgverzekeringen N.V.

 

Aan welke eisen moet de verwijsbrief van je huisarts voldoen?

Op de verwijsbrief moet in ieder geval het volgende staan:

 • Verwijzing voor Basis GGZ
 • Beschrijving van je klachten
 • Vermoeden op een DSM-IV-stoornis, en zo ja, welke
 • Datum (brief moet gedateerd zijn van voor de intake van de behandeling)
 • Persoonlijke AGB-code huisarts
 • Handtekening huisarts
 • Je NAW gegevens

Wanneer geen vergoeding van je zorgverzekeraar?

Niet alle psychische klachten voldoen aan de criteria van een psychische stoornis. In dat geval kom je niet in aanmerking voor vergoeding. Ook zijn er bepaalde psychische stoornissen die helaas niet meer vergoed worden: aanpassingsstoornissen, rouwproblemen, relatieproblemen en arbeid- en werkproblemen. Deze zorg valt onder de noemer ‘OVP niet-basispakketzorg Consult’. De kosten van behandeling komen in deze gevallen voor je eigen rekening. Een intake kost 120 € (60-75 minuten gesprek) en een consult kost 95 € (50 minuten gesprek).

N.B. Er zijn een aantal aanvullende zorgverzekeringen die bovenstaande klachten nog wel vergoeden. Neem hiervoor contact op met je zorgverzekeraar.

Afspraak afzeggen:

Indien je je afspraak 24 uur van te voren afzegt, breng ik geen kosten in rekening (wanneer je een afspraak op maandag hebt, dien je dit uiterlijk vrijdag af te zeggen). Indien de afzegging binnen deze 24 uur valt, ben ik helaas genoodzaakt  50 € in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door je zorgverzekeraar.